Expositie

AFV de Veluwe organiseert regelmatig exposities.

Een jaarlijkse clubexpositie wordt georganiseerd aan de hand van het jaarthema. Daarnaast is de expositiecommissie voortdurend op zoek naar geschikte expositie locaties. Bij deze exposities worden thema en voorwaarden gezamenlijk met de beheerders van de locatie vastgesteld.

Voor exposities mag iedereen die lid is van de AFV de Veluwe en contributie betaald foto's inleveren. Het aantal foto's, kleur of zwart-wit en de afmetingen worden per expositie bepaald.

Voor een selectie van foto's worden de foto's in eerste instantie digitaal (bijv. via wetransfer) ingeleverd bij een lid van de expositiecommissie. Ieder bestand moet de naam van de fotograaf en een volgnummer bevatten.

Na selectie krijgt iedereen bericht of je foto('s) in aanmerking komt (komen) voor de expositie, op welk formaat de foto ('s) afgedrukt moet(en) worden en wanneer deze ingeleverd moeten worden.

Enkele belangrijke punten voor het fysieke inleveren van foto's:

  • De foto mag niet beschadigd zijn;
  • De foto moet zijn opgeplakt op fotokarton;
  • Voor clubexposities zijn clublijsten beschikbaar van 45 x 60 (voor A3) of 60 x 80 (voor A2);
  • Voor clubexposities moeten foto's achter wit passe-partout karton met witte kern zijn geplakt, bovenzijde pp: 6 cm.

Passe-partoutkarton en opplakkarton zijn te koop bij Galerie Zuid, Molenweg 109, 6732 BK Harskamp. Je kunt daar ook je passe-partout laten snijden en je foto laten opplakken. Kijk voor openingstijden van Galerie Zuid even op de website van de Galerie! Reken wel op een lange doorlooptijd, dus meld je tijdig aan bij Galerie Zuid.

Expositie Spreekwoorden en gezegden

Het jaarthema van 2020 was "Spreekwoorden en gezegden". Vanwege de COVID-pandemie was het tot op heden niet mogelijk de resultaten van dit jaarthema te exposeren.

Nu de maatregelen weer wat zijn versoepeld is het mogelijk de expositie in Dok Zuid te laten plaatsvinden.
De expositie zal worden gehouden van 25 oktober tot 6 december in Dok Zuid en er zullen ongeveer 30 foto's worden geëxposeerd.
De expositie zal toegankelijk zijn gedurende de openingsuren van Dok Zuid en met in achtneming van de dan geldende COVID-maatregelen.

Jaarthema 2020-2021 spiegelingen

Het jaarthema voor 2021 is vastgesteld op "Spiegelingen". Een thema, waarmee alle disciplines binnen de fotoclub aan de slag kunnen. In verband met de vele al afgesproken exposities zal dit jaarthema pas worden geëxposeerd in het najaar van 2022.

Na inloggen staat hieronder extra informatie voor leden van de fotoclub.

Expositie schouwburg Deventer

Van de schouwburg in Deventer is groen licht gekregen om in de Deventer Schouwburg te exposeren.
De expositie zal plaatsvinden van 1 maart tot 15 mei 2022.

Het onderwerp van de expositie is: "Apeldoorn kijkt naar Deventer". De fotografische uitdaging is dat alle foto's in zwart-wit geëxposeerd moeten worden.

Voor deze unieke mogelijkheid worden alle leden opgeroepen om aan de slag te gaan en in deze expositie acte de presence te geven!

 

Expositie "Oude ambachten"

De expositie "Oude ambachten" is in Verpleeghuis De Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn.
De expositie duurt van 20 oktober 2021 t/m 17 januari 2022 .

Op de expositie hangen 37 foto's met als thema: " Oude beroepen en ambachten". Op deze pagina  alvast een eerste impressie van hetgeen te zien is op de expositie.

 

AFV de Veluwe - Informatie

Welkom bij de Amateur fotografen vereniging 'de Veluwe'

De vereniging bestaat uit 40 tot 50 leden welke afkomstig zijn uit Apeldoorn en omgeving. Onze clubavonden worden gehouden op donderdagavond om de 14 dagen van 19.30 – 22.00 uur in wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn.

In verband met Covid-19 worden de clubavonden voorlopig gehouden in het Kristal, Distelvlinder 200, 7323 XB Apeldoorn, tenzij overheidsmaatregelen dit verbieden.

Expositiecommissie

 

Voor onze regelmatige exposities is er een expositiecommissie. Zij organiseert regelmatig exposities met werk van leden, soms in samenwerking met andere clubs of verenigingen. Exposities kunnen op diverse locaties plaatsvinden.

De expositiecommissie bestaat sinds maart 2020 uit: Fons Nolte (voorzitter), Sjaan Dijkman, Cees Weeda en Ton Ellenbroek.

Binnen AFV de Veluwe wordt gebruik gemaakt van een algemeen expositiereglement. Per expositie worden de specifiek eisen voor die betreffende expositie vermeld op de pagina van de expositie zelf.