Expositie Spreekwoorden en gezegden

Het jaarthema van 2020 was "Spreekwoorden en gezegden". Vanwege de COVID-pandemie was het tot op heden niet mogelijk de resultaten van dit jaarthema te exposeren.

Nu de maatregelen weer wat zijn versoepeld is het mogelijk de expositie in Dok Zuid te laten plaatsvinden.
De expositie zal worden gehouden van 25 oktober tot 6 december in Dok Zuid en er zullen ongeveer 30 foto's worden geëxposeerd.
De expositie zal toegankelijk zijn gedurende de openingsuren van Dok Zuid en met in achtneming van de dan geldende COVID-maatregelen.

Onderaan de pagina ziet u een vijftal voorbeelden van spreekwoorden en gezegden vastgelegd in foto's. Weet u welke spreekwoorden/gezegden hier worden uitgebeeld?
Op de expositie zijn nog ongeveer 25 andere foto's te bewonderen.

 

tot
Laatste nieuws:
Expositie "Spreekwoorden en gezegden"
Organisatie: