Infobulletin Fotobond

Op de website van de fotobond staat een infobulletin "auteursrecht en portretrecht voor de amateurfotograaf".

Hierin vind je duidelijke informatie over beschermde objecten. De wet stelt dat er auteursrecht rust op kunstwerken zoals tekeningen,schilderijen, beeldhouwwerken, "plastische werken", bouwwerken en plaatwerken o.a. foto's.

Een origineel ontworpen gebouw is dus auteursrechtelijk beschermd. Het fotograferen van kunst is niet zomaar toegestaan.

 

 

Uitzondering: foto's gemaakt strikt voor eigen oefening, studie of gebruik in huiselijke kring of vereniging vallen onder een uitzondering in de wet. Het verkopen van deze foto's is niet toegestaan.

Lees hiervoor het bijgevoegde pdf van de Fotobond.

Bijlage Size
LEDEN-Auteursrecht-v.20120111.pdf (263.88 KB) 263.88 KB
Laatste nieuws:
Auteurs- en portretrecht voor de amateurfotograaf
Organisatie: