Jaarthema 2020-2021 spiegelingen

Op 1 oktober eindigt de inzendtermijn voor het jaarthema "Spiegelingen". Om tegemoet te komen aan de wens van veel leden om kennis te nemen van de foto's, die iedereen denkt te gaan exposeren zal de eerste clubavond na de vakantie (donderdag 8 september) voor een groot deel worden gebruikt om elkaar de foto's te tonen en hierop positief kritische opmerkingen te ontvangen.

De maker heeft dan eventueel nog drie weken tijd om de foto al dan niet te verbeteren / aan te passen / te vervangen door een andere foto of in te zenden.

 

Om de clubavond op 8 september wat soepel te kunnen laten verlopen geldt de volgende procedure:


Per fotograaf kunnen maximaal 5 foto's als jpg op maximaal formaat worden ingezonden per mail naar afvdeveluwe@gmail.com . Graag inzenden per Wetransfer met als bestandsnaam je eigen naam aangevuld met een cijfer van 1 t/m 5. De nummervolgorde geeft de voorkeursvolgorde van de fotograaf aan. Wanneer er (zoals we hopen) heel veel inzendingen zijn wordt wellicht besloten b.v. alleen de eerste drie foto's per fotograaf te bespreken. Ook inzenden wanneer je al foto's op de website hebt geplaatst!!!

 

Tenslotte is het ook mogelijk de in te zenden foto's op papier afgedrukt mee te nemen en deze fysiek te laten beoordelen. Omdat dit aanzienlijk meer tijd kost dan het digitaal beoordelen heeft het inzenden per mail de voorkeur.

 

Na de clubavond kan iedere fotograaf dan nog beslissen welke foto's hij/zij inzendt voor 1 oktober.

Laatste nieuws:
Bespreking foto's op 8 september
Inleveren voor: