Expositiecommissie

 

Voor onze regelmatige exposities is er een expositiecommissie. Zij organiseert regelmatig exposities met werk van leden, soms in samenwerking met andere clubs of verenigingen. Exposities kunnen op diverse locaties plaatsvinden.

De expositiecommissie bestaat sinds maart 2020 uit: Fons Nolte (voorzitter), Sjaan Dijkman, Cees Weeda en Ton Ellenbroek.

Binnen AFV de Veluwe wordt gebruik gemaakt van een algemeen expositiereglement. Per expositie worden de specifiek eisen voor die betreffende expositie vermeld op de pagina van de expositie zelf.

 

 

Fons Nolte
nefono@kpnmail.nl

Agenda