Mentoraat

 

Vrijwel jaarlijks is er een groep fotografen van de vereniging die een mentoraat volgen. Ze krijgen professionele begeleiding in hun streven om een bepaalde methode, techniek, sfeer of thema te verwezenlijken.

Op 10 september 2020 startte het mentoraat onder leiding van Hans Brongers. Er zijn 10 deelnemers.

De avonden worden gehouden in de centrale ruimte in Het Kristal, Distelvlinderlaan 210 te Apeldoorn

Deze ruimte voldoet aan de voorwaarden van de corona-maatregelen. Inmiddels zijn er na de verscherping van de coronamaatregelen twee digitale bijeenkomsten via Zoom geweest. Ook is er enig uitstel geweest, waardoor de laatste bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 29 april om half acht. Als de maatregelen het dan toelaten in Het Kristal en anders via Zoom. De deelnemers stellen elk een serie of een paar miniseries samen over de door hen gekozen thema's. De foto's hiervoor zijn in de voorgaande bijeenkomsten deels al besproken. Elke deelnemer presenteert het eigen werk.

Het is de bedoeling dat de eindresultaten van het mentoraat ook worden gepresenteerd op een clubavond. Gezien de omstandigheden is het nog niet duidelijk wanneer dat precies zal worden, hierover later bericht. 

 

 

 

Jan van Ommen