Op donderdag 10 november heeft de Werkgroep Stad een brainstormavond gehouden over de mogelijke aktiviteiten voor 2023. Er is een levendige discussie gehouden over een aantal verbeteringen en nieuwe ideeën, alsmede een aantal voorstellen voor trips en excursies.

Er is afgesproken, dat er een meedenkformulier naar alle deelnemers zal worden gestuurd, waarin zij aan kunnen geven voor welke aktiviteiten er belangstelling is. Een belangrijk onderdeel hierbij is wie zich als initiator voor een of meerdere aktiviteiten wil inzetten.

Het formulier is inmiddels verstuurd en het verzoek is dan ook om dit formulier zo snel mogelijk in te sturen, zodat we snel een totaal inventarisatie kunnen maken en een planning gaan maken voor het nieuwe jaar.

 

Verder zijn we blij dat we een nieuwe coördinator voor de WG Stad hebben gevonden in de persoon van Maarten Leeuwis, die samen met Fons de akties van de Werkgroep gaat coördineren. Gelet op de vele ideeën die zijn gespuid, blijft de vraag aktueel naar nog een derde coördinator voor de Werkgroep Stad

 

Laatste nieuws:
Vervolg brainstorm!
Organisatie: