Clubavond 19 mei

Deze avond zal ingevuld worden door de Werkgroepen Portret en Stad. Voor de pauze zal Portret openen met Werk op de Plank. Er wordt van de leden van de Werkgroep verwacht dat zij foto’s inleveren (naar: nelly-nolte@kpnmail.nl), waarbij het lid een antwoord hoopt te krijgen over een vraag met betrekking tot deze foto. Dus bijv. belichting, uitsnede o.i.d.

Na de pauze gaat de Werkgroep Stad onder de noemer Foto Café aan de gang met foto’s die tijdens de Brainstormavond van 28 april bij Puik zijn geselecteerd als praatstuk via het bekende 4 pijler-programma van Hans Brongers: Beschrijven, Analyseren, Interpreteren en Waarderen. Aan de hand van een aantal foto’s wordt ingegaan op de onderlinge verschillen.

Deze avond is de eerste avond in de nieuwe opzet WODP en Foto Café, waarbij door de Werkgroepen invulling wordt gegeven van fotobesprekingen.

Laatste nieuws:
werk op de plank en foto-café
Organisatie:
Inleveren voor: