De themagroep Creatief eindigt eind december deze challenge:

Gewoon Ongewoon

We dagen je uit je creativiteit te laten zien ten aanzien van de keuze van het onderwerp dat je fotografeert, de wijze waarop je de camera gebruikt of op de wijze waarop je het/de beeld(en) van de camera tot een publicatie brengt.

Kom uit je comfortzone en probeer iets nieuws.

Maar vooral:

Laat je creativiteit zien.

Periode: -
Laatste nieuws:
Gewoon Ongewoon
Organisatie:
Fotogenre:
Foto's opsturen voor: