Scenario 4 - Opdracht

Op 18-07-2022 is besloten 5 activiteiten aan te maken om foto scenario's uit te proberen. Doel is om het gebruik door leden uniform te maken en toch het verschil in gebruik te realiseren.

Om dit uit te proberen zijn 5 activiteiten aangemaakt onder de webcommissie. Deze activiteiten verschijnen niet in agenda en nieuws en worden alleen voor de beheerder toegankelijk gemaakt.

Dit is scenario 4: opdracht of oproep voor foto's.

Hier wordt het ingewikkelder. Een opdracht loopt een bepaalde tijd. Van datum tot einddatum. Beide data moeten dus ingevuld worden, ook om het netjes op de agendapagina in de lopende activiteiten te zien.
Het scenario gebruikt voorlopig de publicatiedatum en inleverdatum als periode waarin de knop [Stuur foto] zichtbaar moet zijn. Daarmee zijn we flexibeler dat met het gebruik van datum en einddatum.
Ik heb de datum even op 1 augustus. Tegelijk is het vinkje voor plaatsing in de agenda even weggehaald zodat leden het niet zien. Als we enkele leden willen laten testen, dan zouden we het via dit vinkje wel toegankelijk kunnen maken.
De publicatiedatum staat op 1 april (niet in het nieuws om dezelfde reden).
Einddatum en inleverdatum staan op 1 oktober. Genoeg tijd om te testen.

De knop [Stuur foto] verschijnt vanaf die publicatiedatum tot de inleverdatum.

De beheerder zal de foto's pas na de inleverdatum in een openbaar album zetten. Maar het is ook denkbaar dat een foto oproep ondersteund kan worden door alvast wat ingezonden foto's tijdens de inleverperiode openbaar te maken. Voorlopig is de knop voor de beheerder dan ook beschikbaar zodra de eerste foto geplaatst is.

 • De foto's worden tussen de publicatiedatum en inleverdatum opgestuurd
 • Het overzicht van ingezonden foto's toont de foto met de fotograaf
 • Het overzicht staat op volgorde fotograaf, insturen (nieuwste eerst)
 • Aanklikken van de foto brengt het record met de foto in beeld om een reactie te kunnen geven.

Het lid moet:

 • een foto kunnen opsturen: gebruik een knop [Stuur foto]
  • verplichte velden: velden kop, foto, tekstalternatief en wat bij de opdracht verder gevraagd wordt
 • zijn foto kunnen vervangen en kunnen verwijderen [Mijn foto's]
 • foto's van anderen kunnen zien [Bekijk foto's of Alle foto's]

Andere leden moeten

 • alle foto's kunnen zien
 • reacties kunnen geven bij een foto

Een beheerder moet

 • alle foto's kunnen benaderen
 • foto's aanwijzen die in een openbaar album komen
 • de volgorde in het openbare album aanpassen

Wie en wanneer worden de foto's verwijderd?

Laatste nieuws:
Test scenario 4
Organisatie:
Inleveren voor: