mentoraat 2019 johan staal

Elk jaar wordt er door het bestuur gekeken of er een mentoraat wordt georganiseerd en welke mentor daarvoor wordt uitgenodigd.

Wordt er een mentoraat georganiseerd dan kunnen leden zich hiervoor aanmelden. Het is wel zo dat er altijd gewerkt wordt met een kleine groep van maximaal 10 leden.

Mentoraat 2023

In 2023 loopt weer een mentoraat met Theo Bijker uit Deventer als mentor en 10 enthousiaste deelnemers.

Wat kan je verwachten van een mentoraat? Professionele begeleiding van de mentor om bepaalde methoden, technieken, sfeer of thema te verwezenlijken.

Iedere deelnemer kiest in overleg met de mentor een thema en gaat daar een jaar mee aan de slag. Je leert niet alleen van je eigen werk, maar ook van het bespreken van het werk van de andere leden.

Het is de bedoeling dat elk mentoraat eindigt met een presentatie van de resultaten op een clubavond. In 2023 is dat gepland op 26 oktober 2023.
Hieronder een impressie van de laatste mentoraten.

Laatste mentoraten