Clubavond

Iedere 2 weken is er een clubavond van 19:30u tot ca. 22:00u. Regelmatige activiteiten op de clubavonden zijn:

  • fotocafé, waarin binnen kleine groepjes foto's besproken worden
  • werk op de plank, waarbij we gezamenlijk ingebrachte foto's van leden bespreken
  • presentaties van de werkgroepen over komende of gedane activiteiten
  • presentaties van gastspreker fotografen die vaak een inspiratiebron voor onze leden zijn
  • mentoraat, tussen- of eindresultaten van zo'n traject waarin een leden proberen zich bepaalde vaardigheden eigen te maken

 

Clubavond

Op 23 maart 2023 houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. De uitnodiging en de benodigde stukken voor deze avond ontvangen jullie separaat per mail. Als de vergadering vlot verloopt zullen we de avond verder nog opvullen met een andere activiteit.