Jaarthema 2020-2021 spiegelingen

Op de clubavond van 8 september hebben we al kunnen genieten van vele mooie foto's van het jaarthema Spiegelingen. Nu nadert het moment, waarop definitief ingezonden moet/kan worden. Lees de onderstaande procedure goed door en STUUR IN.

Ook nieuwe en aspirant-leden worden van harte uitgenodigd in te sturen.

De procedure is als volgt:

  • Per fotograaf kunnen maximaal 5 foto's worden ingezonden
  • Foto's in jpg-formaat op maximale grootte
  • Inzenden naar mailadres secretaris@develuwe.net per Wetransfer
  • Bestandsnaam bestaat uit je eigen naam gevolgd door een cijfer van 1 t/m 5 (b.v.  TonEllenbroek_1)
  • Insturen foto's kan tot uiterlijk 30 september 2022.

LET OP:
Wanneer je voor de clubavond van 8 september foto's hebt ingezonden en je wilt dezelfde foto's definitief insturen voor selectie van de expositie, dan is het voldoende een mailtje aan het genoemde mailadres te sturen met deze mededeling.

Begin oktober zal de expositiecommissie aangevuld met drie personen de definitieve selectie maken om te bepalen welke ongeveer 35 foto's kunnen / zullen worden geëxposeerd in Dok Zuid. Deelnemers ontvangen aansluitend bericht.

 

Laatste nieuws:
Definitief inzenden foto's voor selectie expositie!
Inleveren voor: