Scenario 2 - Werk op de plank

Op 18-07-2022 is besloten 5 activiteiten aan te maken om foto scenario's uit te proberen. Doel is om het gebruik door leden uniform te maken en toch het verschil in gebruik te realiseren.

Om dit uit te proberen zijn 5 activiteiten aangemaakt onder de webcommissie. Deze activiteiten verschijnen niet in agenda en nieuws en worden alleen voor de beheerder toegankelijk gemaakt.

Dit is scenario 2: clubavond met  werk op de plank.

De leden wordt gevraagd om een afdruk van hun te bespreken foto mee te nemen. Ook dienen de foto's opgestuurd te worden voor de clubavond. Dus uiterlijk op de ingevoerde datum van de clubavond. Ik heb de datum op 18 augustus gezet, dan hebben we zo'n 4 weken de tijd. Tegelijk is het vinkje voor plaatsing in de agenda even weggehaald zodat leden het niet zien. Als we enkele leden willen laten testen, dan zouden we het via dit vinkje wel toegankelijk kunnen maken.

De knop [Stuur foto] verschijnt vanaf de publicatiedatum. Die datum moet dus in het verleden staan. Ik heb 1 april gekozen zodat deze activiteit ook niet in het nieuws komt.

Op de clubavond zelf zijn vanaf 19:30 twee knoppen beschikbaar. Daarmee kunnen ze het overzicht van de foto's oproepen of een slideshow oproepen. Beide zijn geschikt om de foto's te tonen gedurende de gezamenlijke bespreking.

De einddatum en inleverdatum zijn hier niet van belang.

  • Foto's opsturen tussen publicatiedatum en datum (vooraf);
  • Het overzicht van ingezonden foto's toont de foto;
  • Aanklikken van de foto brengt deze groot in beeld. De functie hiervan is het ondersteunen van het gesprek over de foto die als afdruk besproken is.
  • Een slideshow met uitsluitend de foto's en geen andere teksten

Het lid moet:

  • een foto kunnen opsturen: gebruik een knop [Stuur foto];
    • verplichte velden: label, foto en tekstalternatief
  • een foto kunnen vervangen en verwijderen [Mijn foto's];
  • foto's van anderen niet kunnen zien voor de clubavond en wel na de clubavond.

Beschikbaarheid knoppen:

[Stuur foto] - lid - van publicatiedatum t/m datum (clubavond)
[Mijn foto's] - lid - vanaf insturen eerste foto t/m datum (clubavond)
[Alle foto's]  - lid - vanaf datum (=dag na clubavond)
[Slideshow foto's] - lid - vanaf dag na clubavond
[Alle foto's]  - lid - tijdens de clubavond
[Slideshow foto's] - lid - tijdens de clubavond

Wie en wanneer worden de foto's verwijderd?

Laatste nieuws:
Test scenario 2
Organisatie: