Scenario 5 - Expositie

Op 18-07-2022 is besloten 5 activiteiten aan te maken om foto scenario's uit te proberen. Doel is om het gebruik door leden uniform te maken en toch het verschil in gebruik te realiseren.

Om dit uit te proberen zijn 5 activiteiten aangemaakt onder de webcommissie. Deze activiteiten verschijnen niet in agenda en nieuws en worden alleen voor de beheerder toegankelijk gemaakt.

Dit is scenario 5: expositie.

Een expositie wordt ergens in de toekomst gehouden en heeft een datum en een einddatum. In de opstartfase van een expositie is soms de datum nog niet bekend. Daarom wordt hierbij gebruik gemaakt de publicatiedatum en inleverdatum als periode waarin de knop [Stuur foto] zichtbaar moet zijn.
Voor deze test is de datum op 18 juli gezet en de einddatum niet ingevuld. Zo komt deze test 'expositie' niet in de lopende activiteiten.
De publicatiedatum staat weer op 1 april, dus al uit het nieuws.
En de inleverdatum staat op 1 oktober, zodat we even testtijd hebben.

De knop [Stuur foto] verschijnt vanaf die publicatiedatum tot de inleverdatum.

De beheerder zal de foto's pas na de inleverdatum in een openbaar album zetten. Met de gedachte dat de beheerder het openbare album niet eerder zal aanmaken heb ik de knop [Maak album] maar beschikbaar gesteld zodra de eerste foto opgestuurd is. Daarmee werkt het systeem voorlopig hetzelfde als in scenario 4.

 • Foto's insturen tussen publicatiedatum en inleverdatum;
 • Het overzicht van ingezonden foto's toont de foto met de fotograaf
 • Het overzicht staat op volgorde fotograaf, insturen (nieuwste eerst)
 • Aanklikken van de foto brengt het record met de foto in beeld om een reactie te kunnen geven.

Het lid moet:

 • een foto kunnen opsturen: gebruik een knop [Stuur foto]
  • verplichte velden: velden kop, foto, tekstalternatief en wat bij de opdracht verder gevraagd wordt
 • zijn foto kunnen vervangen of verwijderen [Bekijk foto's of alle foto's]
 • foto's van anderen kunnen zien

Andere leden moeten

 • alle foto's kunnen zien
 • reacties kunnen geven bij een foto

Een beheerder moet

 • alle foto's kunnen benaderen
 • foto's aanwijzen die in een openbaar album komen
 • de volgorde in het openbare album aanpassen

Wie en wanneer worden de foto's verwijderd?

Laatste nieuws:
Test scenario 5
Organisatie:
Inleveren voor: