Een figuur is een samenstel van elementen, veelal basiselementen als lijnen of vlakken, die een herkenning of emotie oproepen. Een figuur kan ook een persoon zijn, waarvan we ons , bij het zien van hem of haar, afvragen wie of wat ben je, wat zou ik graag meer van je weten.

Ook nu is weer een titel gekozen waar hopelijk iedereen mee uit de voeten kan.

Bij onderwerpskeuze zijn, naast de vorm, onder andere plaatsing en uitlichting belangrijke creatieve factoren. Zo kunnen cameratechnieken als belichting, scherptediepte, ICM (Intentional Camera Movement) etc creatieve factoren zijn bij het gebruik van de camera. In het nabewerkingstraject is een overvloed aan technieken beschikbaar, die, spelend met of inspelend op, vorm tot een creatief resultaat kunnen leiden.

Onderwerpen kunnen heel dichtbij liggen: zie de winnende foto van Henk in de jaarwedstrijd. Op zoek naar een passende foto voor deze challenge vond ik op internet bijgaande foto van de Tweede Coentunnel.

Als je de foto goed bekijkt zie je dat, op 2 elementen na, een driehoekige schaduwpartij en de blauwe lucht, alle andere elementen op de foto vierhoeken zijn, in verschillende groottes en kleuren.

Bron van de foto: www.cruxbv.nl/project/coentunnel

Ga op zoek! Laat je creativiteit zien.

Periode: -
Laatste nieuws:
De uitdaging is ditmaal: Figuur of Figuren.
Organisatie:
Fotogenre:
Foto's opsturen voor: