Bestuur

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging.

De vereniging heeft tot doel:

1. het bevorderen van de fotografie door vrije fotografen;

2. de technische en esthetische vorming van vrije fotografen.

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies en werkgroepen actief.
Daarnaast wordt geregeld een mentoraat georganiseerd om fotografen met externe begeleiding aan hun eigen vorming te laten werken.

De basis van de vereniging is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Commissies:

Webcommissie: Gerrit Scholten, Nelly Nolte en Frank Verhofstad
Techniek: Peter de Winter en Frank Verhofstad
Nieuwe leden: Ingrid Hof en Fons Nolte

Werkgroepen:

Natuur: Frank Verhofstad en Rob Verhoeven
Portret: Nelly Nolte en Michiel van Nispen tot Pannerden 
Stad: Fons Nolte en Paul te Braake
Expositie: Fons Nolte, Cees Weeda, Ton Ellenbroek en Michiel van Nispen tot Pannerden
Mentoraat:

Sport: Ton Ellenbroek
Creatief: Nelly Nolte en Wim Hendriksen

Clubavonden: donderdag om de 14 dagen van 19.30 – 22.00 uur in De Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn.

Contributie: € 85,-- per jaar. Het ledental varieert tussen de 40 en 50.

Contact: opnemen via een mail aan secretaris@develuwe.net  of via het contactformulier op deze site.

© Copyright Amateur Fotografen Vereniging De Veluwe. Alle foto’s op deze site zijn geplaatst met toestemming van de leden, de rechten erop blijven onverdeeld bij de fotograaf.

Agenda