Een regelmatig terugkerende activiteit bij de vereniging is het mentoraat. Daarbij wordt een externe mentor, vaak een ervaren fotograaf, ingehuurd om een groep van ca. 10 leden een jaar lang te begeleiden in hun streven om een bepaalde methode, techniek, sfeer of thema te verwezenlijken. Iedere lid dat meedoet kiest zijn eigen onderwerp. De ervaring leert dat leden met veel voldoening terugkijken naar zo'n best intensief jaar focusseren op een aspect van de fotografie.

Mentoraat 2020-2021

De mentor bij het mentoraat van 2020-2021 was Hans Brongers. De leden hebben gekozen voor zeer verschillende thema's om mee te werken zoals portret, abstract, natuur en architectuur. Het resultaat is dan ook divers. Ondanks dat het door corona niet mogelijk was om alle bijeenkomsten life te organiseren is het volgens de deelnemers een geslaagd mentoraat geweest waar veel van Hans en van elkaar is geleerd.

Mentoraat 2023

Op 16 februari 2023 start het mentoraat 2023 onder leiding van Theo Bijker. 10 leden zullen dit jaar deelnemen. In totaal zijn 5 bijeenkomsten gepland. Tussendoor zal het nodige gedaan worden door de deelnemers.

Op de eerste bijeenkomst zoeken we het onderwerp waarop ieder voor zich mee aan de slag gaat. Tijdens de overige bijeenkomsten staan we stil bij het fotowerk en de ontwikkeling die jij als fotograaf daarin doormaakt. We werken aan de hand van afgedrukte en/ of geprinte foto’s.  20x 30 centimeter (A4) is groot genoeg en de kosten van deze prints zijn doorgaans laag.

Mentoraat 2018-2019

Het mentoraat in 2019 had 13 deelnemers. Ze hadden allemaal hun eigen thema of onderwerp gekozen. Dat varieerde van de eerste stappen op de weg van portretfotografie tot vallende waterdruppels en de IJssel in beeld.

Als stukje historie op de nieuwe site zijn de eindresultaten van de deelnemers hier opgenomen. Ter inspiratie en voor het laten zien van de veelzijdigheid van onze fotografen.

 

AFV de Veluwe - Informatie

Wie zijn wij?

AFV de Veluwe is een club van ongeveer 50 enthousiaste amateurfotografen. 
Eens per twee weken houden we een clubavond in wijkcentrum de Stolp, Violierenplein te Apeldoorn. De avonden zijn wisselend van programma. Soms wordt er een professionele fotograaf uitgenodigd, die vertelt over zijn/haar fotografie. Soms bespreken we foto’s van leden of houden we een workshop, waarbij leden elkaar vaardigheden proberen aan te leren.

Mentoraat

Elk jaar wordt er door het bestuur gekeken of er een mentoraat wordt georganiseerd en welke mentor daarvoor wordt uitgenodigd.

Wordt er een mentoraat georganiseerd dan kunnen leden zich hiervoor aanmelden. Het is wel zo dat er altijd gewerkt wordt met een kleine groep van maximaal 10 leden.

Mentoraat 2023

In 2023 loopt weer een mentoraat met Theo Bijker uit Deventer als mentor en 10 enthousiaste deelnemers.

Wat kan je verwachten van een mentoraat? Professionele begeleiding van de mentor om bepaalde methoden, technieken, sfeer of thema te verwezenlijken.

Bestuur

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging.

De vereniging heeft tot doel:

1. het bevorderen van de fotografie door vrije fotografen;

2. de technische en esthetische vorming van vrije fotografen.

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies en werkgroepen actief.
Daarnaast wordt geregeld een mentoraat georganiseerd om fotografen met externe begeleiding aan hun eigen vorming te laten werken.