Fotocafé

Het in kleine groepen bespreken van foto's wordt in onze vereniging het fotocafé genoemd. Deze bespreking gaat volgens de werkwijze uit het boek van Hans Bongers: "Over foto's gesproken." Dit is aan de hand van vier vragen:

  1. Wat staat er op de foto: benoem en noteer de zaken die je ziet en let ook op de details
  2. Hoe staat het op de foto. welke elementen maken de foto? Wat valt op? Denk aan: compositie, lijnwerking, kadrering, ruimte en perspectief, licht kleurgebruik, scherpte en onscherpte, technische aspecten en beeldbewerking
  3. Waar gaat de foto over. Welk verhaal, gevoel of boodschap zou de fotograaf willen vertellen
  4. Wat vind ik van de foto. Wat zijn de sterke punten en wat zijn verbeterpunten.

Voor zo'n bespreking wordt ongeveer 10 minuten uitgetrokken. Dan gaan de foto's een tafel verder, zodat meerdere groepen een foto besproken hebben.

Na een aantal rondes is het pauze. Na de pauze worden dan de foto's plenair besproken aan de hand van de door de groepen genoteerde opmerkingen. Tenslotte reageert de fotograaf en geeft aan wat zijn idee was en op de opmerkingen.

AFV de Veluwe - Informatie

Wie zijn wij?

AFV de Veluwe is een club van ongeveer 30 enthousiaste amateurfotografen. Er is nog ruimte voor meer leden, dus ben je geïnteresseerd in fotografie, maar er nog nooit aan toegekomen je erin te verdiepen of heb je het een tijdje laten liggen en denk je, dat is toch wel weer wat, meld je aan bij het secretariaat (mailadres op de voorzijde van de flyer). Kennis van en ervaring met fotografie is geen vereiste, interesse in fotografie wel!

Bestuur

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging.

De vereniging heeft tot doel:

1. het bevorderen van de fotografie door vrije fotografen;

2. de technische en esthetische vorming van vrije fotografen.

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies en werkgroepen actief.
Daarnaast wordt geregeld een mentoraat georganiseerd om fotografen met externe begeleiding aan hun eigen vorming te laten werken.