Fotocafé

Het in kleine groepen bespreken van foto's wordt in onze vereniging het fotocafé genoemd. Deze bespreking gaat volgens de werkwijze uit het boek van Hans Bongers: "Over foto's gesproken." Dit is aan de hand van vier vragen:

  1. Wat staat er op de foto: benoem en noteer de zaken die je ziet en let ook op de details
  2. Hoe staat het op de foto. welke elementen maken de foto? Wat valt op? Denk aan: compositie, lijnwerking, kadrering, ruimte en perspectief, licht kleurgebruik, scherpte en onscherpte, technische aspecten en beeldbewerking
  3. Waar gaat de foto over. Welk verhaal, gevoel of boodschap zou de fotograaf willen vertellen
  4. Wat vind ik van de foto. Wat zijn de sterke punten en wat zijn verbeterpunten.

Voor zo'n bespreking wordt ongeveer 10 minuten uitgetrokken. Dan gaan de foto's een tafel verder, zodat meerdere groepen een foto besproken hebben.

Na een aantal rondes is het pauze. Na de pauze worden dan de foto's plenair besproken aan de hand van de door de groepen genoteerde opmerkingen. Tenslotte reageert de fotograaf en geeft aan wat zijn idee was en op de opmerkingen.

AFV de Veluwe - Informatie

Welkom bij de Amateur fotografen vereniging 'de Veluwe'

De vereniging bestaat uit 40 tot 50 leden welke afkomstig zijn uit Apeldoorn en omgeving. Onze clubavonden worden gehouden op donderdagavond om de 14 dagen van 19.30 – 22.00 uur in wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn.

In verband met Covid-19 worden de clubavonden voorlopig gehouden in het Kristal, Distelvlinder 200, 7323 XB Apeldoorn, tenzij overheidsmaatregelen dit verbieden.

Bestuur

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging.

De vereniging heeft tot doel:

1. het bevorderen van de fotografie door vrije fotografen;

2. de technische en esthetische vorming van vrije fotografen.

Binnen de vereniging zijn een aantal commissies en werkgroepen actief.
Daarnaast wordt geregeld een mentoraat georganiseerd om fotografen met externe begeleiding aan hun eigen vorming te laten werken.