landschap

Een goede landschapsfoto toont een omgeving en nog wat extra's. Een kijker ziet iets, al dan niet bekend, op een manier die hij zelf niet gezien heeft. Belangrijk elementen daarvoor zijn de compositie, het licht en de sfeer die het beeld oproept. Daarmee kan een foto veranderen in een enorm aansprekend beeld.

WG-natuur, Haaksbergerveen

Bij voldoende belangstelling gaan we in de maand mei naar het Haaksbergerveen, een schitterend hoogveengebied ten zuiden van Haaksbergen (nabij Enschede). Leuk om adders te zien en te fotograferen, maar 't gebied is ook rijk aan libellen en vlinders en op sommige plaatsen is bijv. zonnedauw te vinden. Ook landschappelijk is het gebied interessant. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we de excursie uitbreiden naar het Zwillbrocker Venn, waar een kolonie Flamingo's zit.

WG-natuur, De Markerwadden

Op 7 juni bezocht een delegatie van 11 leden de nieuw gecreëerde natuur van de Marker Wadden. Moerasandijvie is, zo constateerden we, hier dé plant van het seizoen. Een stralende dag en een strakblauwe lucht is in fotografisch opzicht wat meer een uitdaging, maar voor een gezamenlijke excursie na onze corona-winterslaap een heerlijke belevenis.

WG-natuur, Nestelende aalscholvers

Bij voldoende belangstelling willen we eind maart met de boswachter van het Naardermeer per boot naar de dan nestelende aalscholverkolonie. De vogels zijn in die periode prachtig en vanuit een hut goed te fotograferen. Een wat langere lens is noodzakelijk.

We willen graag weten of er belangstelling is voor een activiteit als deze. Meld je aan als je er zin in hebt, zodra nadere gegevens bekend zijn kun je je aanmelding al dan niet definitief maken. Aanmelden kan via afvnatuurwerkgroep@ziggo.nl.

Paleispark Het Loo

Lekker wandelen en fotograferen (en kletsen, op anderhalve meter, over lenzen, statieven, de fijnste camera's en de leukste trucks) in 't herfst- of winterbos van het paleispark...

Door de recente corona-maatregelen staat deze voorgenomen activiteit meteen al op losse schroeven. We stellen voor om, als we weer met vier personen samen mogen komen, de activiteit door te laten gaan. Als de huidige maatregelen op 20/11 ongewijzigd zijn stellen we uit tot een latere datum.

Heideveld in bloei

Excursie naar Speuld

Voorzichtigjes en met de nodige afstand komen allerlei activiteiten weer op gang. Ook wij van de natuurwerkgroep willen weer een voorzichtige start maken. De heidevelden in de omgeving van Apeldoorn staan nog mooi in bloei, daarom organiseren we een safari op

maandag, 31 augustus 2020

van 08:00 uur tot 11:00 uur

naar een nog fraai bloeiend heideveld bij Speuld.