macrofotografie

Macrofotografie is het fotograferen op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen, dieren, planten of voorwerpen, met de bedoeling ze zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden die met het blote oog moeilijk of niet waarneembaar zijn.

We spreken van macrofotografie wanneer de vergroting groter of gelijk is aan één. Wanneer de vergroting kleiner is dan één, spreken we over een close-up. Of anders gezegd: wanneer het beeld op film/sensor groter of gelijk is aan het gefotografeerde voorwerp, spreken we van macrofotografie.

(bron: Wikipedia)

Excursie WG-natuur - Boomkikkers in natuurgebied De Doort

Op een bloedhete dag, 11 juli, ging een team van 3 'De Veluwe-fotografen' naar natuurgebied ‘De Doort’ in Midden-Limburg, tussen Echt en Susteren. Voor het fotograferen van boomkikkers. Tijdens 't koffiedrinken, vooraf op de parkeerplaats, kwam een dame in camouflagekleding naar haar auto voor haar laarzen want, zei ze, 't water stond hoog. Daar schrokken we van, want dat was het laatste waar we op gerekend hadden. Gelukkig bleek er een nat en een droog gedeelte te zijn en wij gingen voor het droge gedeelte.

WG-natuur, Haaksbergerveen

Bij voldoende belangstelling gaan we in de maand mei naar het Haaksbergerveen, een schitterend hoogveengebied ten zuiden van Haaksbergen (nabij Enschede). Leuk om adders te zien en te fotograferen, maar 't gebied is ook rijk aan libellen en vlinders en op sommige plaatsen is bijv. zonnedauw te vinden. Ook landschappelijk is het gebied interessant. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we de excursie uitbreiden naar het Zwillbrocker Venn, waar een kolonie Flamingo's zit.

Paleispark Het Loo

Lekker wandelen en fotograferen (en kletsen, op anderhalve meter, over lenzen, statieven, de fijnste camera's en de leukste trucks) in 't herfst- of winterbos van het paleispark...

Door de recente corona-maatregelen staat deze voorgenomen activiteit meteen al op losse schroeven. We stellen voor om, als we weer met vier personen samen mogen komen, de activiteit door te laten gaan. Als de huidige maatregelen op 20/11 ongewijzigd zijn stellen we uit tot een latere datum.

Heideveld in bloei

Excursie naar Speuld

Voorzichtigjes en met de nodige afstand komen allerlei activiteiten weer op gang. Ook wij van de natuurwerkgroep willen weer een voorzichtige start maken. De heidevelden in de omgeving van Apeldoorn staan nog mooi in bloei, daarom organiseren we een safari op

maandag, 31 augustus 2020

van 08:00 uur tot 11:00 uur

naar een nog fraai bloeiend heideveld bij Speuld.

Fotosafari Orchideeënhoeve

De foto's van dit uitje dienen als test van het gebruik van een fotoalbum als onderdeel van een activiteit en voor de werkwijze van presenteren van deelnemers aan een activiteit.

Als werkgroep natuur organiseren we een bezoek aan 

De Orchideeën Hoeve
Oosterringweg 34
8315 PV Luttelgeest

AFV de Veluwe - Informatie

Welkom bij de Amateur fotografen vereniging 'de Veluwe'

De vereniging bestaat uit 40 tot 50 leden welke afkomstig zijn uit Apeldoorn en omgeving. Onze clubavonden worden gehouden op donderdagavond om de 14 dagen van 19.30 – 22.00 uur in wijkcentrum de Stolp, Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn.

In verband met Covid-19 worden de clubavonden voorlopig gehouden in het Kristal, Distelvlinder 200, 7323 XB Apeldoorn, tenzij overheidsmaatregelen dit verbieden.